מר ארצי מעניק  מניסיונו הרב, התאורטי והמעשי, בתחום ההנדסה האווירונאוטית ונותן קורסים כמתואר להלן.   מטרת הקורסים לאפשר למתכנני כלי טייס, למהנדסי ייצור וקישור ולמהנדסי חוזק, הכרות עם התהליכים והשלבים שבתכן כלי טייס, מבנה כלי הטייס ושילוב המערכות בתוכו. מטרות הקורסים לתת רקע ובסיס לתכן מבנה כלי טייס ולחשוף את המשתתפים בקורס לנושאים כגון חומרים תעופתיים, תהליכי ייצור,  בחירת קשיחים, שיקולי תכן למחיר (ייצוריות) ועוד. מכיוון שרוב המטוסים המאוישים והלא מאוישים המודרניים נדרשים לעמוד בדרישות "חמקנות" ולחתימת מכ"מ נמוכה, ניתן גם קורס מיוחד לנושא זה, המבוסס על ניסיונו הרב של מר ארצי בתחום.  הקורסים ניתנים במתכונת שתותאם לדרישות הלקוח, החל מקורסים בסיסיים קצרים (כרקע או כקורסי ריענון) וכלה בקורסים מפורטים ומעמיקים
 

Mr. Artzi shares his vast practical experience in aeronautical engineering by giving several courses as describes here. The courses are designed to familiarize design, liaison, and stress engineers with the process and stages of aircraft design, the concept of airframe design and aircraft systems design &   integration.
The courses aims to provide a background of airframe structural design and to familiarize the participants with materials, production process, fasteners selection, design to cost considerations Etc.  Since most current aircrafts and UAVs  are design for low RCS  a special course is available for low RCS design considerations.  The curses will be tailored to the customer requirements and can be presented as short basics course  (as background or refresher course)  or in-depth detailed course, according to customer specifications.

u Aircraft Conceptual Design Aircraft structural design conceptual stage
                   
                                 Design concept trade studies
u Air Vehicle Detail Design

u Materials Selection

u Fasteners Selection

u Corrosion Prevention For Air Vehicle Structures

u Design to Cost ( Manufacturability )

u Aircraft Systems (Propulsion, Fuel, Hydraulic, Landing Gear, Avionics)

u Design For Low RCS

u Project managment

u Winning proposal writing
 

 
http://www.kolhamartzim.co.il/