"LAVI"  Multi role Fighter

  הצגה כללית של הפרוייקט  Presentation          דיון בכנסת מסמך רקע
 
  הלביא: מנייר השרטוט לאב טיפוס          סקירה של פרוייקט הלביא           20 שנה לטיסת הבכורה
  מטוס הלביא - כל השאלות, חלק מהתשובות        כתבה על הלביא - "אין לביא בעירו" - מעריב 31.8.2012

    If the Lavi fighter jet project had not been canceled ...
 Israel Aircraft Industries (IAI)  "Lavi"
  Promotion Video   סירטון 

מתוך מפגש ראשוניי פרויקט הלביא במלאות 25 שנים לטיסתו הראשונה אוקטובר 2012
 
דברים של דרור ארצי         
סירטון על טיסת הבכורה

  כתבה על הלביא - "חמקן עברי" - מעריב 1.9.2017